AFC là một sản phẩm tài chính được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính RBI. Chúng tôi nhận thức rõ tác động xã hội và tầm quan trọng của giá trị của các công ty xuất sắc. Chúng tôi mong muốn trở thành một sản phẩm chuẩn mực và xuất sắc trong ngành đầu tư tài chính Việt Nam. Tập trung vào nhu cầu của thị trường Ấn Độ, tạo ra giá trị lớn hơn cho thị trường Việt Nam, thiết lập hình ảnh thương hiệu công ty tốt và mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam!
Cạnh tranh và giám sát
AFC đã hoạt động ổn định trong hơn ba năm dưới sự giám sát của chính phủ, và luôn nỗ lực và thay đổi để hiện thực hóa lời hứa đầu tư trọn đời, đảm bảo thu nhập và an toàn tài chính cho tất cả các nhà đầu tư.